VEM MOTORS SWEDEN
VEM motors Sweden AB är ett helägt dotterbolag till VEM motors GmbH, ett av Europas fem största företag inom tillverkning av elmotorer, generatorer och annan drivutrustning för industri. Huvudkontoret ligger i Wernigerode i Tyskland. Under 2005 sysselsatte koncernen totalt 1 400 medarbetare och omsättningen uppgick till drygt 207 miljoner Euro.

www.vemsweden.se
Uppdrag: Strategisk och kreativ huvudbyrå.