TETRA PAK – ” En förpackning ska spara mer än den kostar.”
Detta var mottot för Tetra Paks grundare dr Ruben Rausing, som initierade utvecklingen av den tetraederformade förpackningen. Den grundläggande idén var att forma en tub av en rulle med plastbelagt papper, fylla den med dryck och försegla den under vätskenivån. Tetra Pak är ett av världens ledande företag inom process, förpackning och distribution av livsmedel.

www.tetrapak.se
Uppdrag: Produktionsbyrå – Corporate film och ljud.