NORTHERN LOGISTIC PROPERTY
Northern Logistic Property är ett ledande fastighetsbolag inom sin nisch med specialisering på lager- och logistikfastigheter. Sedan 2007 är man listade på börsen i Oslo.

I dagsläget finns fastigheterna framförallt inom Sverige, med en spridning över landet från Umeå i norr till Trelleborg i söder. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 700 000 m2, fördelade på 19 fastigheter.

Northern Logistic Property har som ambition att bli en ledande fastighetsägare inom logistikområdet i Norden.

www.nlpfastigheter.se
Uppdrag: Strategisk och kreativ huvudbyrå.

Case exempel - Läs mer >>>