TRAFIKVERKET
Trafikverket är det nya statliga verk som ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för väg-, och järnvägstrafik samt sjö-, och luftfart. Man ansvarar även för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar.

www.trafikverket.se
Uppdrag: Kreativ Eventbyrå.

Case exempel - Läs mer >>>