AB KELVA
Kelva är en av världens största leverantörer av ”web cleaners” – banrenare för tryckindustrin. Företaget grundades i Lund 1970 och har sedan dess vuxit till ett internationellt världsomspännande varumärke. Som levererar sina produkter i hela världen via ett stort distributionsnät.
I produktportföljen har man förutom banrenare även t ex hydrauliska pumpar och elektrostatiska system.

AB Kelva är i dag en del av den schweiziska företagsgruppen Chromos AG, en ledande leverantör av grafiskt material i Europa.

www.kelva.com
Uppdrag: Strategisk och kreativ huvudbyrå.