NEW CITY
Unga människor i Malmö riskerar att hamna utanför de välfärds- och samhällssystem som idag finns. Som ett led i att bryta dessa utanförskap och finna nya vägar att tillvarata dessa människors potential finns New City.

Equal-projektet New City är ett partnerskap av centrala organisationer, företag, föreningar och kommunala funktioner i Malmö. New City arbetar aktivt tillsammans för att kartlägga och söka upp unga människor som hamnat utanför systemen, hjälpa dem att hitta individanpassade lösningar som leder till utbildning, arbete och social trygghet. Målsättningen är att ingen ska hamna ”mellan stolar” och trilla ur systemen.

www.newcity.se
Uppdrag: Strategisk och kreativ huvudbyrå.