GYLLINS TRÄDGÅRD
Tillsammans med initiativtagaren Malmö stad är 9 byggherrar i stånd att bygga upp bostadsområdet Gyllins Trädgård.

Här kommer det att skapas ett varierat boende med både hyreslägenheter och bostadsrätter. Boende får direkt tillgång till skolor, dagis, butiker, kommunikationer m.m. Ca 500 bostäder i varierad form är planerade att uppföras.

För att synliggöra platsen beslöt parterna att ”sätta området på Malmökartan”. Arbetsgruppen för Gyllins Trädgård bjöd in till upphandling där Docksides koncept gick vinnande ur urvalsprocessen.

Namnet Gyllins Trädgård härstammar från den handelstädgård som Knut Gyllin grundade i början av 1900-talet och som drevs fram till 1970-talet. Delar av dess struktur utgörs idag av tydliga inslag i omgivningen. Huvuddelen av naturparken används som strövområde, som även är platsens hjärta, och idag huvudattraktion.

www.gyllinstradgard.se
Uppdrag: Strategisk och kreativ huvudbyrå.