RÄDDA BARNEN REGION SYD
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar man för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.

Rädda Barnen Region Syd består av de sex distrikten i Småland, Öland, Blekinge och Skåne och omfattar nästan 50 lokalföreningar. Det finns två regionkontor, ett i Malmö och ett i Växjö och tillsammans är man 16.000 medlemmar!

www.rb.se
Uppdrag: Kampanjbyrå på riksnivå. Strategisk fullservicebyrå för Region Syd.

Case exempel - Läs mer >>>