SKANSKA ØRESUND
Skanska Øresund är en av de ledande aktörerna på de kommersiella fastighets- och hyresmarknaderna i Öresundsregionen. Man uppför, förvaltar och utvecklar attraktiva arbetsplaster i en expansiv region som involverar två länder och två kulturer, i en infrastruktur med två stora städer som epicentrum.

Med ett omfattande internationellt nätverk är man en interregional aktör med tydliga framgångar såväl på den svenska som den danska marknaden.

Man besitter resurserna och de rätta förutsättningarna för att kunna erbjuda fastigheter och lokaler som svarar mot större, ledande företags behov.

www.skanska.se
Uppdrag: Strategisk och kreativ kampanjbyrå.

Case exempel - Läs mer >>>