BOLAGSVERKET
Bolagsverket granskar, registrerar och informerar för ett enkelt företagande och ett rättssäkert näringsliv.

Man är ett statligt verk som bl.a. arbetar med att registrera företag och företagsinteckningar, tar emot årsredovisningar, prövar och beslutar om vissa tillstånd och likvidationer. Som servicefunktion erbjuder man även information om företag, utbildningar och seminarier.

Bolagsverket finns i Sundsvall och omsätter årligen cirka 390 miljoner kronor.

www.bolagsverket.se
Uppdrag: Avtals-, Fullservicebyrå.