REGION SKÅNE
Region Skåne bildades 1 januari 1999 och är den högsta direktvalda politiska organisationen i Skåne.

Region Skåne har ett övergripande ansvar att se till helheten i utvecklingen av Skåne. I detta ansvar ingår hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur.

Region Skånes roll är dels att verka som koordinator, inspiratör och samlande kraft för Skånes 33 kommuner, myndigheter, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer och individer. Dels att främja god hälsa för alla invånare och ansvara för att det finns bra sjukvård.

www.skane.se
Uppdrag: Avtals-, Fullservicebyrå.