METSO
Metso är en global leverantör av hållbar teknik och tjänster för gruv-, bygg-, kraft-, automations-, återvinnings samt massa-, och pappersindustrin. Med 27 000 anställda, i mer än 50 länder, är man en av de största aktörerna i sin nisch och i världen. Det svenska bolaget har sitt säte i Trelleborg.

www.metso.com
Uppdrag: Strategisk och kreativ kampanjbyrå

Case exempel - Läs mer >>>