GENOVIS AB
Genovis affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra innovativa tekniker baserade på unika nanostrukturer som kan underlätta, möjliggöra och påskynda nya upptäckter inom den globala Life Science industrin.

Genovis har sedan starten 1999 utvecklat en teknik som kallas NIMT® (Nano Induced Magnetic Transfer). Produkterna används av forskare på läkemedelsbolag, bioteknikbolag och inom den akademiska forskningsvärlden. Genovis äger samtliga patenträttigheter till sin teknik och sina produkter vilka består av partiklar i nanostorlek, en grupp proteiner samt kunskap om hur de kan utnyttjas som effektiva forskningsverktyg.

I dag marknadsför Genovis produkter inom tre olika applikationsområden; Imaging, biomolecule delivery och antibody tools.

www.genovis.com
Uppdrag: Strategisk och kreativ huvudbyrå.